O Paderewskim

IGNACY JAN PADEREWSKI (6 XI 1860 Kuryłówka, Podole – 29 VI 1941 No­wy Jork), pianista, kompozytor i polityk. W wieku 12 lat rozpoczął naukę w Instytucie Muzycznym w Warszawie, w którym po ukończeniu studiów uczył gry na fortepianie. W celu doskonalenia warsztatu dwukrotnie wyjeżdżał do Królew­skiej Akademii Muzycznej w Berlinie, gdzie poznał wielu czołowych kompozytorów i wirtuozów owego czasu, m.in. Richarda Straussa, Anto­niego Rubinsteina i Pabla de Sarasatego. Kontakty te, oraz wpływy Heleny Modrzejew­skiej, którą poznał w Zakopanem w 1884 roku, skłoniły go do rozpoczęcia kariery pianisty. Dzięki pierwszemu występowi w Krakowie w październiku 1884 zdobył fundusze na wyjazd do Wiednia, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego. W 1888 roku odniósł pierwszy sukces, występując w Wiedniu, następnie koncertował m.in. we Francji, Holandii, Niemczech i Anglii. Sławę Paderewskiego ugruntowało bardzo udane tournée po Stanach Zjednoczonych w latach 1891–92, kiedy w ciągu 130 dni dał 107 koncertów, w tym 32 w Nowym Jorku. Otworzyło mu to drogę do sukce­sów w Europie, gdzie zaczęto go zaliczać do najwybitniejszych żyjących wirtuozów fortepianu. W następnej dekadzie koncertował w Europie, obu Amerykach, Australii i Afryce Południowej.

Z wczesnych dzieł Paderewskiego największą popularność zdobył Menuet G-dur na fortepian z 1887 roku. Większe utwory z tego okresu to m.in. Sonata na skrzypce i fortepian a-moll (1880), Koncert fortepianowy a-moll (1888), Fantazja polska na fortepian z orkiestrą (1893) i opera Manru (1900). W następnych latach stworzył wiele utworów fortepianowych, wśród nich Sonatę es-moll (1903) i Wariacje es-moll (1903) oraz monumentalną symfonię h-moll Polonia, wykonaną po raz pierwszy w warszawskiej filharmonii w 1905 roku. Z jego drobniejszych utwo­rów na uwagę zasługują cykle miniatur Album tatrzańskie (1884), Humoreski kon­certowe (1889) oraz pieśni.

Paderewski był gorącym patriotą, za­angażowanym w działalność polityczną i społeczną w kraju i za granicą. Jako słynny artysta miał możliwość wpływania na światową opinię pu­bliczną w celu zwrócenia jej uwagi na sprawę polską. Łożył duże sumy na różne cele o charakterze patriotycznym i narodowym. Już podczas pierwszej wizyty w USA wsparł inicjatywę wzniesienia pomnika Tadeusza Kościusz­ki w Chicago. Paderewski był też fundatorem pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, wzniesionego w 1910 roku dla uczczenia 500-lecia słynnej bitwy. Uroczystość odsłonięcia pomnika zgromadziła tłumy i przerodziła się w patriotyczną manifestację. Po wybuchu I wojny światowej Paderewski aktywnie działał w założonym w szwajcarskiej miejscowości Vevey Generalnym Komitecie Pomo­cy Ofiarom Wojny w Polsce, a także w Polskim Funduszu Pomocy w Londynie. Reprezentując poglądy zbliżone do Narodowej Demokracji, popierał jej inicjatywy mają­ce na celu odrodzenie państwowości pol­skiej przy wsparciu Ententy. Od 1917 był przedstawicielem Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych, gdzie propagował wśród amerykańskiej Po­lonii ideę utworzenia w Ameryce polskiego wojska. Jako osobisty przyjaciel prezydenta Woodrowa Wilsona miał wpływ na sformułowanie 13. punktu – dotyczącego Polski – jego słynnej 14-punktowej deklaracji z 8 I 1918.

Pod koniec 1918 roku Paderewski przyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Jego przybycie do Po­znania 26 XII 1918 wywołało wybuch entuzjazmu, a pośrednio, w efekcie prowokacji niemieckiej, zapoczątkowało powstanie wielkopolskie. Józef Piłsudski, ówczesny Tymczasowy Naczelnik Państwa, chcąc do­prowadzić do kompromisu między lewicą niepodległościową a Narodową Demokracją mianował Paderewskiego szefem rządu. Jako premier i minister spraw zagranicznych (16 I – 9 XII 1919) Paderewski złagodził napięcia wew­nętrzne oraz doprowadził do uznania rzą­du polskiego za granicą. Reprezentował też Pol­skę na paryskiej konferencji pokojowej i podpisał w imieniu Rzeczypospolitej traktat wersalski. W latach 1920–21 był delegatem polskim w Lidze Narodów. Wobec krytyki polityki za­granicznej państwa ze strony ugrupowań opozycyj­nych, uznawszy, m.in. pod wpływem żony Heleny, że jego wysiłki na rzecz odbudowy państwowości nie zostały docenione, Paderewski w grudniu 1919 złożył rezygnację i wycofał się z życia politycznego, a w 1921 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po zamachu majowym z 1926 roku coraz ostrzej opono­wał przeciw nowemu autorytarnemu systemowi władzy. W 1936 roku był jednym z głównych animatorów tzw. Frontu Morges, inicjatywy na rzecz konsolidacji antysanacyjnej opozycji, nazwanej tak od miejscowości w Szwajcarii, gdzie Paderewski miał swoją willę.

Podczas II wojny światowej przewodniczył od grudnia 1939 Radzie Narodowej na ob­czyźnie i wielokrotnie wypowiadał się na rzecz odbudowy niepodległej Polski. Po­zostawił wspomnienia, których pierwszy tom ukazał się w Nowym Jorku w 1939, a w Polsce w 1961 roku.

Źródło: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku pod red. Wojciecha Roszkowskiego i Jana Kofmana, Instytut Studiów Politycznych PAN i Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2005

Kalendarium

O fundacji

Fundacja „AVE ARTE” jest pozarządową organizacją non profit, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju kultury i sztuki. Na przestrzeni dziesięciu lat Fundacja zrealizowała wiele spektakularnych przedsięwzięć kulturalnych związanych z postacią wielkiego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego. A były to:
 

 • I i II edycja Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego (listopad 2014 i 2015 r.) To interdyscyplinarne wydarzenie składające się z koncertów symfonicznych, kameralnych i jazzowych, recitali fortepianowych, paneli dyskusyjnych, wystaw (w tym plenerowych) oraz pokazów filmów. Na Festiwal zapraszamy do Warszawy artystów z kraju i zagranicy. Wydarzenia organizowane są w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Warszawy i przy współpracy ze stołecznymi instytucjami kulturalnymi m. in. Filharmonią Narodową, Teatrem Polskim, Muzeum Łazienki Królewskie, Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Domem Spotkań z Historią itp. 
   
 • Produkcja filmu dokumentalnego Wiesława Dąbrowskiego Paderewski- człowiek czynu, sukcesu i sławy – film nagrodzony na festiwalach filmowych w Miami, Chicago i Warszawie był prezentowany na antenie TVP 1 w Święto Niepodległości. Film znajduje się w repertuarze Domu Spotkań z Historią oraz był wielokrotnie prezentowany przez warszawskie i mazowieckie instytucje kultury. 
   
 • Unikatowa wystawa Serce Paderewskiego prezentująca nieznaną dotychczas historię pośmiertnej wędrówki doczesnych szczątków wielkiego Polaka prezentowana m. in. w Filharmonii Narodowej, Teatrze Polskim i Muzeum Łazienki Królewskie.
   
 • Koncert STRAŻNICY WOLNOŚCI od Prezydenta Ministrów Ignacego Jana Paderewskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem artystów polskich i amerykańskich pod patronatem ówczesnego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. 
   
 • Produkcja krótkiego filmu dokumentalnego Wiesława Dąbrowskiego Prezydent Ministrów, który otworzył Nadzwyczajny Koncert w 70. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego zorganizowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. 
   
 • Uroczysta gala koncertowa Mistrz Fortepianu. Prezydent Ministrów z okazji 150. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego w Teatrze Polskim w Warszawie. 
   
 • Ameryka Paderewskiemu - Reportaż z Festiwalu Paderewskiego w Paso Robles (Kalifornia, USA) rok 2013. 

 

Przedsięwzięcia poza obszarem Polski:
 

 • Dokumentacja i rejestracja kamerowa materiałów archiwalnych związanych z postacią Ignacego Jana Paderewskiego na terenie Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Ukrainy, współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
   
 • Promowanie Polski i polskości poprzez prezentację dokonań Ignacego Jana Paderewskiego w Szwajcarii – projekt wsparty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

O festiwalu

Obecnie trwają przygotowania do IV Edycji Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego, która odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Poniżej informacje o ubiegłorocznej edycji:

III Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego organizowany przez Fundację „AVE ARTE” w dniach 5 - 11 listopada br. celebrował 156. rocznicę urodzin Patrona Festiwalu. Podczas uroczystego koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej wystąpił pianista Hubert Rutkowski. Zagrał on na sprowadzonym do Polski specjalnie na tę okazję fortepianie Bösendorfera z 1882 roku, który był własnością Teodora Leszetyckiego - nauczyciela Paderewskiego. Oprócz niego na scenie zaprezentowali się soliści i Chór Filharmonii Narodowej oraz Polska Orkiestra Radiowa z dyrygentem Michałem Klauzą. Obok dzieł Paderewskiego i Mozarta publiczność usłyszała rzadko wykonywany Koncert fortepianowy c –moll Leszetyckiego.

Dnia 6 listopada, w rocznicę 156. urodzin Ignacego Jana Paderewskiego organizator zaprosił na wyjątkowy „Spacer śladami Paderewskiego”, podczas którego zainteresowani zostali oprowadzeni po obiektach warszawskich związanych z naszym wielkim Rodakiem. Natomiast wieczorem na Zamku Królewskim odbył się Koncert Urodzinowy, podczas którego wystąpili z półrecitalami: francuski pianista - François Dumont oraz wyjątkowi polscy artyści - Paulina Sokołowska (skrzypce) i Janusz Olejniczak (fortepian).

Na kolejne dni festiwalowych wydarzeń organizatorzy zapraszali do Łazienek Królewskich.
W poniedziałek, 7 listopada w południe odbył się panel dyskusyjny poświęcony Maestro Paderewskiemu z udziałem wybitnych muzykologów, historyków i publicystów. Za to wieczorem -  koncert kameralny przy partnerskim udziale Ambasady Meksyku w Polsce.
Na scenie zaprezentowało się trio, w którego składzie wystąpili: Edward Wolanin (fortepian), Barbara Piotrowska (wiolonczela) oraz gość specjalny tego wieczoru - meksykański artysta José Adolfo Alejo Solis (skrzypce).

Na wtorek 8 listopada w godzinach południowych zaplanowano koncerty dla dzieci i młodzieży związane z postacią I. J. Paderewskiego. Wyjątkowym gościem był zespół harmonijek ustnych „ANIMATO”, który po raz pierwszy na świecie, zaprezentował na tych instrumentach utwory Paderewskiego. Natomiast wieczorem w Studiu Koncertowym PR im. W. Lutosławskiego odbył się wyjątkowy koncert symfoniczny. Na scenie wystąpili artyści z Kanady- Janina Fialkowska (fortepian)i z Polski – Paweł Gusnar (saksofon) oraz Partner tego koncertu - Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus. Koncert poprowadził szwajcarski dyrygent Jean-Marc Grob. Oprócz wybitnych dzieł Paderewskiego, pojawiły się utwory takich kompozytorów jak: F. Martin (prawykonanie polskie jego utworu) oraz A. Honegger.

W środę 9 listopada przed południem odbyły się warsztaty muzyczne dla dzieci, a wieczorem w Teatrze Królewskim „Koncert muzyki polskiej”, na który składały się  dwa półrecitale: Konstantego Andrzeja Kulki (skrzypce) oraz Małgorzaty Pańko (mezzosopran). W tym dniu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbył się master class dla studentów uczelni, które poprowadzi pianistka Janina Fialkowska.

Czwartkowy wieczór w dniu 10 listopada wypełnił koncert jazzowy z cyklu „Paderewski – jazz inspiracje”. W tym roku specjalny, oryginalny program z pieśniami m.in. Paderewskiego opracował Włodzimierz Nahorny. Razem z nim na scenie wystąpił jego sekstet jazzowy wraz z gościem specjalnym – wokalistką Dorotą Miśkiewicz. Koncert wzbogacony został pokazem etiud filmowych o Paderewskim, zealizowanych przez studentów warszawskiej ASP w 2015 roku.

W Święto Niepodległości, 11 listopada w Podchorążówce zostały wyświetlone filmy poświęcone pamięci Ignacego Jana Paderewskiego.
Od 29 października do 13 listopada w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich prezentowana była wystawa „Paderewski wygrał Polskę na fortepianie” .  

5.11.2016 (sobota) godz. 18.00 Filharmonia Narodowa
Inauguracyjny Koncert Symfoniczny

współorganizator: Filharmonia Narodowa 

 • TEODOR LESZETYCKI
  • Koncert fortepianowy c-moll op. 9

 •  IGNACY JAN PADEREWSKI
  • Fantazja polska gis-moll op. 19

 •  WOLFGANG AMADEUS MOZART
  • Ave verum corpus KV 618
  • Msza C- dur KV 317 Koronacyjna

Wykonawcy:

Hubert Rutkowski – fortepian
Olga Pasiecznik – sopran
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Karol Kozłowski – tenor
Daniil Chesnokov – bas
Chór Filharmonii Narodowej
Henryk Wojnarowski – dyr. chóru
Polska Orkiestra Radiowa
Michał Klauza – dyrygent

Galeria

Archiwum

I Edycja Międzynarodowego Festiwalu I.J. Paderewskeigo

Artyści ze Szwajcarii, USA i Polski. Koncerty, panele dyskusyjne, wystawy, pokazy filmów i kursy mistrzowskie. Koncerty i prezentacje w Filharmonii Narodowej, w Muzeum Łazienki Królewskie, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w Domu Spotkań z Historią.

3 listopada 2014 rozpoczął się w Warszawie I Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego – „Paderewski Warszawie – Warszawa Paderewskiemu”.

Festiwal odbył się w dniach 3 - 9 listopada 2014 r. i był organizowany przez Fundację „AVE ARTE”. Jego celem jest przypomnienie i spopularyzowanie wiekopomnych dokonań oraz twórczości wielkiego polskiego patrioty, światowej sławy artysty, Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej, kawalera Orderu Virtutti Militari, Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy – Ignacego Jana Paderewskiego.

Organizatorzy planują, by Festiwal na stałe się wpisał w kalendarz stałych stołecznych imprez kulturalnych i stał się miejscem prezentacji dokonań naszego Wielkiego Rodaka.

II Edycja Międzynarodowego Festiwalu I.J Paderewskiego

Druga edycja tego wydarzenia kulturalnego przygotowanego przez Fundację „AVE ARTE” odbyła się w dniach 6-12 listopada 2015 r, w 155. rocznicę urodzin mistrza.

Koncerty jazzowe, kameralne i symfoniczne, a także pokazy filmów i wystawy - to niektóre z atrakcji II Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego, poświęconego twórczości wybitnego polskiego pianisty, kompozytora, działacza społecznego i męża stanu.
- Pokażemy najbardziej istotne utwory Ignacego Jana Paderewskiego, w których jest klimat polskości. Zadbaliśmy o to, aby wykonywali je zagraniczni artyści tak, by polska muzyka wybrzmiała w międzynarodowym wykonaniu - powiedział na konferencji prasowej dyrektor artystyczny festiwalu, Jan Popis. Podkreślił, że program festiwalu będzie bardzo bogaty, by dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. - To będzie muzyczna mozaika - zapewnił dyrektor Popis.

Podczas festiwalu wystąpili artyści z Australii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Majorki i Polski.

Kontakt

Zaproszenia:
kom. 606 386 687, 660 407 618
mail: rsvp@avearte.pl
 

Fundacja AVE ARTE 

Biuro Fundacji "AVE ARTE" 
(adres do korespondencji):

Justyna Janiszewska
​ul. Zelwerowicza 11 m.28
02-928 Warszawa
tel: (22) 858 84 95

 

avearte@avearte.pl

 

Izabela Biernat
t
el: 607 104 143
mail: iza@avearte.pl

 

Jakub Wronko
tel: 503 868 864
mail: kuba@avearte.pl

 1. Podaj wynik działania "3+2="

x